AMIPA

AMIPA

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIPA DEL CONSERVATORI ELEMENTAL  I ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE PALMA
Palma, novembre de 2014

Estimades famílies d'alumnes:

Estau convocats a l'Assemblea General Ordinària de l'AMIPA del Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma que durem a terme en primera convocatòria a les instal.lacions del Conservatori el proper dimecres 26 de novembre a les 18:30 hores, amb el següent ordre del dia:

-Resum i aprovació de comptes del exercici anterior i pressupost per activitats i despeses per aquest curs 2014-15.

-Presentació del projecte d'activitats per el present curs.

-Suggerències i propostes, precs i preguntes.

Esperam la vostra assistència i participació, salutacions cordials.
_____________

Apreciadas familias de alumnos:

Os convocamos a la Asamblea General Ordinaria de la AMIPA del Conservatorio Elemental y Escuela Municipal de Música de Palma que se llevará a término en primera convocatoria en las instalaciones del Conservatorio el próximo miércoles 26 de noviembre a las 18:30 horas, con el siguiente orden del día:

-Resumen y aprobación de cuentas del ejercicio anterior y presupuesto para actividades y gastos para este curso 2014-15.

-Presentación del proyecto de actividades para el presente curso.

-Sugerencias y propuestas, ruegos y preguntas.

Esperamos vuestra asistencia y participación, saludos cordiales.

             Junta directiva de l'AMIPA del Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma

 

 

 

Palma, 7 de Mayo de 2014

 

L’associació de mares i pares d’alumnes del Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma comunica la obertura del període d’inscripció del curs 2014/2015. El full d’inscripció, la podeis recoir a la secretaria del centre a la vegada que feis el process de matriculació.

 

Una associació per compartir, per ajudar, per col·laborar, per opinar o suggerir ...

Una associació de tots i per a tots els pares que volem participar i gaudir del procés educatiu musical dels nostres fills...

Perque junts feim conservatori.

Associa’t!

 

 

La AMIPA del Conservatori Elemental y Escola Municipal de Música de Palma comunica la apertura del periodo de inscripción del curso 2014/2015. La hoja de inscripción, la podéis recoger en la secretaría del centro a la vez que realizáis el proceso de matriculación.

 

Una asociación para compartir, para ayudar, para colaborar, para opinar o suggerir...

Una asociación de todos y para todos los padres y madres que desean participar y disfrutar del proceso educativo musical de nuestros hijos.

Porque juntos hacemos conservatorio

Asociate!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvolguada família,

Des de l'AMIPA i amb motiu del final de trimestre col·laboram en l'organització de  dues sessions especials per pares i alumnes.

  • Dia 25 de Març farem tres concerts didàctics a càrrec de La Fada Despistada i els Somiatruites

16.30 per a NO NI NO, PLOU I FA SOL I PETITSMÚSICS 3

17.30 per petitmúsics 4 i 5

18.30 per rodamúsics 6 i 7

Els alumnes de rodamúsics 6 i 7 dels dijous hauràn de venir dia 25 i no tindràn classe el día 27.

  • Dimarts 1 i dijous 3 d'abril farem una sessió oberta amb temàtica dels Esquelets mantenint l'horari normal i lloc habitual de les classes.

Els pares entraràn a l'aula i farem cançons, balls i jocs tots junts.

Vos esperam.

Moltes gràcies

 

NOVETAT!!!!!!!

PER TAL QUE POGUEU APROFITAR ELS PRÒXIMS EVENTS D'AUDICIONS I CONCERTS AMPLIAM EL PLAÇ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC FINS EL 30 D'ABRIL

( BASES MÉS AVALL D'AQUEST ESCRIT)

ANIMAU-VOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Benvolguda família,

L'AMIPA conjuntament amb el Conservatori i Escola de Música organitzam pel proper dissabte dia 15 de febrer un taller de posada i presència escènica per als nostres músics de Si fa sol, Ensenyaments reglats i Curs pont de proves d'accés.

L'AMIPA subvenciona el 100% de l'activitat. Adjuntam el FULL D'INSCRIPCIÓ.

Aquest taller tendrà una durada d'1 hora i l'admissió  de l'alumnat serà per rigurós ordre d'inscripció ja que les places són limitades. La data màxima és fins dimecres dia 12 de febrer a les 20.30h. Una vegada fets els grups vos direm quina hora us hem assignat. Sempre serà el dissabte al matí.

Els aspectes que es treballaran en el taller són:

  • Donar recursos al músic per tal de saber-se moure per l'escenari: entrada, actuació, sortida.
  • Treball de la mirada amb el públic
  • Preparació de la posada en escena abans, durant i després de l'actuació
  • Treball pràctic.

Serà imprescindible que cada alumne dugui el seu instrument, llevat de pianistes i percussionistes.

A la vostra dipsosició

AMIPA

Querida família,

La AMIPA conjuntamente con el Conservatori i Escola de Música organizamos para el próximo sábado día 15 de febrero un taller de puesta en escena y presencia escénica para nuestros alumnos de Si fa sol, Ensenyaments reglats y Curs pont de proves d'accés.

La AMIPA subvenciona el 100% de la actividad. Adjuntamos la HOJA DE INSCRIPCIÓN

Este taller tendrá una duración de una horay la admisión del alumnado será por riguroso orden de inscripción ya que las plazas son limitadas. La fecha máxima para inscribirse es el miércoles 12 a las 20.30h. Una vez hechos los grupos os diremos qué hora os hemos asignado. Siempre será el sábado por la mañana.

Los aspectos que se trabajaran en el taller son:

  • Dar recursos al músico para que sepa moverse por el escenario: entrada, actuación, salida
  • Trabajar la mirada con el público
  • Preparación de la puesta en escena antes, durante y después de la actuación.
  • Trabajo práctico

Será imprescindible que cada músico traiga su propio instrumento, menos los pianistas y los percusionistas

A vuestra disposición

AMIPA

Benvolguts pares i mares,
Des de la nova junta directiva volem comunicar- vos que hem instal·lat  tres ordinadors, davant de les oficines de direcció, des de on podreu consultar la pàgina web del Conservatori Municipal de música, estan bloquejats tots els accessos a altres webs, però també podreu treballar amb el MuseScore.

Recordem a les famílies que per accedir-hi han de tenir la clau d'accés al nou programa del Conservatori, en cas de no tenir- la, la direcció vos la facilitarà.
Rebeu una cordial salutació, i recordeu que estem a la vostra dispoció per qualsevol dubte o suggeriment.
 
Els ordinadors han estat un regal de empreses col·laboradores amb l'actual AMIPA sense cap tipus de aportació econòmica. Vagi des de aquí el nostre agraïment!
AMIPA
 
___________________
 
Benvolgudes famílies,
Des de l'AMIPA, Volem comunicar- vos que la recollida solidàría d'aliments que varem fer en Nadal, va ser un èxit, i des de aquí volem felicitar a totes les persones que heu participat.
La entitat amb la que hem col·laborat és el comedor social Zaqueo, ja que es troba molt aprop del Conservatori i forma part del nostre entorn.
Gràcies,
AMIPA
 

Estimadas familias, 
Desde la AMIPA, queremos comunicaros que la recogida solidaria de alimentos que llevamos a cabo en Navidad, fué un éxito y desde aquí queremos felicitar a todas las personas que habeís participado.
La entidad con la que hemos colaborado es el comedor social Zaqueo, ya que se encuentra muy cercano al Conservatorio y forma parte de nuestro entorno.

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DEL PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC AMIPA

 

VIVIM LA MÚSICA

1r. PARTICIPANTS :
 Podran participar tots els alumnes o pares d'alumnes que estiguin inscrits en qualsevol dels cursos i activitats educatives realitzades pel Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma durant el present curs 2013- 2014, és requisit imprescindible per l'acceptació com a concursant.

 
2n TEMÀTICA:    " vivim la música"
La fotografia que expressi la presència quotidiana de la música en les nostres vides, estan permeses les imatges durant concerts, durant la pràctica diària fora de l'aula, assajos, instruments, contextos urbans on la música ocupi un lloc destacat, sempre que la música des dels seus diferents punts de vista sigui la protagonista de la imatge.

La realització d'imatges durant horari docent o d'assaig, necessitarà permís previ del professor o responsable de la sessió i s'han de dur a terme seguint escrupolosament les normes de respecte i convivència que permetin el normal desenvolupament de les classes.


3r TERMINI DE PRESENTACIÓ :
 Des del moment de publicació d'aquesta convocatòria fins les 24 hores del dilluns 10 de març de 2014

4t REQUISITS TÈCNICS DE LES IMATGES : 
Seran lliurades en format digital , color o blanc i negre, amb dimensió mínima de 1000 píxels en el seu costat més curt i una resolució de 72 ppp fins a un màxim de 300 ppp poden ser enviades a les adreces de correus facilitades al final de les presents bases, o mijançant dispositius físics ( CD O PENDRIVE) que seran retornats al seu propietari.
Les imatges poden mantenir qualsevol proporció de format (1:1, 4.3, 3:2, 16:9, ..) accentant processament fotogràfic de nivells, tonalitat, color, marc, però no el muntatges o dissenys que excedeixin els límits de la fotografia entesa com a tal, sent el jurat responsable final d'excloure les obres que no compleixin els requisits.
Les fotografies hauran de ser originals, realitzades durnat el període de la convocatòria i dotades de les EXIF de cambra que permitin verificar la data de la presa, model de càmera i dades tècniques bàsics de la mateixa.
No s'admeten imatges en suport paper o impreses.

5è CATEGORIES : S'estableixen 2 categories:

A ) INFANTIL : Infants i joves fins a l'edat de 12 anys complerts fins a la data límit de presentació.

B ) JUNIOR O FAMILIAR : Joves i adults a partir de 13 anys .

 

6è NUMERO D'IMATGES I DADES DEL PARTICIPANT : 
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 imatges per a la categoria que li correspongui en funció del grup d'edat segons s'indica en el punt anterior. Al lliurament de les imatges sigui en suport físic o bé per correu electrònic s'ha d'aportar un breu missatge, sobre o document que indiqui clarament les següents dades:
- Nom i cognom de l'autor
- Edat i data de naixement 
- Categoria A o B a la qual es presenta
- Nombre d'imatges lliurades i títol de les mateixes ( pàgina 1de3, pàgina 2 de 3)
- L'arxiu d'imatge portarà per nom el mateix títol de la fotografia.
 
7è EXCLUSIONS:
Queden expressament exclosos de la participació en el concurs els menbres del jurat, així com el professorat i l'equip directiu del Conservatori, i tot participant o pares-mares d'alumnes que hagin finalitzat o cessat en els seus estudis amb anterioritat al present curs 2013/201.
 
8è JURAT:
Estar`format per representants de la junta directiva de l'AMIPA, directiva del centre, professorat, alumnes i pares i mares del Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma, en un nombre mínim  de cinc menbres amb coneiximents i experiència en l'entorn de la fotografia.
 
9è DIRECCIÓ ELECTRÒNICA O FORMAT DE LLIURAMENT:
Les imatges poden ser enviades com arxiu en un mail dirigit a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació, amb breu missatge que inclogui les dedes indicades en el punt sisè:
 
També podran ser lliurades en suport CD o PENDRIVE amb text imprès o dins d'un sobre indicant igualment totes les dades relacionades en el punt sisè.Aquest suports s'han de lliurar a la secretaria del centre o a qualsevol dels menbres de l'actual junta directiva de l'AMIPA. 
Seran retornats al seu propietari desprès de la descarrega d'imatges i informació continguda.


10è DRETS D'AUTOR :
 Els fotògrafs mantindran tots els drets sobre les obres presentades o premiades, reservant l'AMIPA i el Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Plama els drets de reproducció i ús a efectes d'exposició de les mateixes o per a usos vinculats a les activitats pròpies del centre i de l'AMIPA.


 

11è ACCEPTACIÓ DE LES BASES : 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents bases, estant sotmesa al criteri del jurat qualsevol discrepància o aclariment en la interpretació de les mateixes.

12è PREMIS : 
S'estableixen els següents premis , el jurat es reserva el dret a declarar desert total o parcialment els mateixos:


a) CATEGORIA A INFANTIL :

Premi " Vivim la música dins del Conservatori " a la millor fotografia realitzada durant les activitats pròpies del centre i escola, incloent concerts, assajos, batucades, instruments, partitures, instal·lacions...

 Premi " Vivim la música fora del Conservatori " a la millor fotografia realitzada fora de l' àmbit del centre  i les activitats directes com música al carrer, botigues de música, concerts no docents, exercicis i practica a casa...

 b ) CATEGORIA B JUNIOR O FAMILIAR :

Premi " Vivim la música en color " a la millor fotografia en COLOR de temàtica musical entesa en el més ampli sentit i segons criteri i imatginació del fotògraf, dins del marc de les anteriors bases.


Premi " Vivim la música en blanc i negre" a la millor fotografia en BLANC I NEGRE
Pàgina 2 de 3
Pàgina 3 de 3

amb la música per motiu principal entesa en el seu més ampli sentit i segons el parer , bon entendre i ull del fotògraf, d'acord amb les bases anterior


 

13 è EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS :
 Les quatre obres guanyadores seran exposades en format imprès, durnat els concerts col·lectius del segon trimestre programats per al proper 21 de març de 2014 i posteriorment als mateixos  en el panell d'anuncis del Conservatori per espai de dues setmanes completes.
Els premís seràn lliurats el dia del concert citat en línies anterios, constant d'un val a bescanviar per l'AMIPA i diploma a cadascun dels guanyadors.
Les obres guanyadores juntament amb una selecció de les millors entre les rebudes, mínim una fotografia `per participant s'exibiran com a presentació o estalvi de pantalla en els equips informàtics cedits recentment per l'AMIPA per a ús d'alumnes i famílies que estan a la vostra disposició al hall o recepció del centre i per espai d'un mes a comptar a partir del dilluns següent al concert i lliurament de premís del 21 de març de 2014.
 
 
 

CONVOCATORIA PRIMER CONCURSO FOTOGRAFICO AMIPA “Vivimos la música”

 

1º PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos o padres de alumnos que estén inscritos en cualquiera de los cursos y actividades educativas realizadas al amparo del Conservatorio Elemental y Escuela Municipal de Música de Palma durante el presente curso 2013-14, requisito imprescindible para la aceptación como concursante.

 

2º TEMATICA: “Vivimos la música”, toda fotografía que exprese la presencia cotidiana de la música en nuestras vidas, estando permitidas las imágenes durante conciertos, durante la práctica diaria fuera del aula, ensayos, instrumentos, contextos urbanos donde la música ocupe un lugar destacado y siempre que la música desde sus distintos puntos de vista sea la protagonista de la imagen. La realización de imágenes durante horario docente o de ensayo precisará de permiso previo del profesor o responsable de la sesión y deben llevarse a cabo siguiendo escrupulosamente las normas de respeto y convivencia que permitan el normal desarrollo de las clases.

 

3º PLAZO DE PRESENTACION: Desde el momento de publicación de esta convocatoria hasta las 24 horas del lunes 10 de marzo de 2014.

 

4º REQUISITOS TECNICOS DE LAS IMAGENES: Serán entregadas en formato digital, color o blanco y negro, con dimensión mínima de 1000 pixels en su lado más corto y a una resolución de 72 ppp hasta un máximo de 300 ppp, pudiendo ser enviadas a las direcciones de correo facilitadas al final de las presentes bases o mediante dispositivos físicos (CD o PENDRIVE) que serán devueltos a su propietario.

Las imágenes pueden mantener cualquier proporción de formato (1:1, 4:3, 3:2, 16:9, etc.), aceptándose procesamiento fotográfico de niveles, tonalidad, color, marco pero no los montajes o diseños que excedan los límites de la fotografía entendida como tal, siendo el jurado responsable final de excluir las obras que no cumplan los requisitos.

Las fotografías deberán ser originales, realizadas durante el período de la convocatoria y dotadas de los datos EXIF de cámara que permitan verificar la fecha de la toma, modelo de cámara y datos técnicos básicos de la misma.

No se admiten imágenes en soporte papel o impresas.

 

5º CATEGORIAS: Se establecen 2 categorías;

A) INFANTIL: Niños y jóvenes hasta la edad de 12 años cumplidos hasta la fecha límite de presentación.

B) JUNIOR O FAMILIAR: Jóvenes y adultos a partir de 13 años.

 

 

6º NUMERO DE IMAGENES Y DATOS DEL PARTICIPANTE: Cada participante podrá presentar un máximo de 3 imágenes para la categoría que le corresponda en función del grupo de edad según se indica en el punto anterior. A la entrega de las imágenes sean en soporte físico o bien por correo electrónico deberá aportarse un breve mensaje, sobre o documento que indique claramente los siguientes datos:

-Nombre y apellidos del autor

-Edad y fecha de nacimiento

-Categoría A o B a la que se presenta

-Número de imágenes entregadas y título de las mismas.

-El archivo de imagen llevará por nombre el propio título de la fotografía.

 

7º EXCLUSIONES: Quedan expresamente excluidos de la participación en el concurso los miembros del jurado, así como el profesado y equipo directivo del Conservatorio y todo participante o padres de alumnos que hayan finalizado o cesado en sus estudios con anterioridad al presente curso 2013/14.

 

8º JURADO: Estará formado por representantes de la junta directiva de la AMIPA, directiva, del centro, profesorado, alumnos y padres del Conservatorio Elemental y Escuela Municipal de Música de Palma, en un número mínimo de cinco miembros con conocimientos y experiencia en el entorno de la fotografía.

 

9º DIRECCION ELECTRONICA O FORMA DE ENTREGA: Las imágenes pueden ser enviadas como archivo adjunto en un mail dirigido a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación, con breve mensaje que incluya los datos indicados en el punto sexto:

 

amipa.conservatori.palma@gmail.com

 

También podrán ser entregadas en soporte CD o PENDRIVE con texto impreso o dentro de un sobre indicando igualmente todos los datos relacionados en el punto sexto. Dichos soportes 

deberán entregarse a la secretaría del centro o a cualquiera de los miembros de la actual junta directiva de la AMIPA y serán devueltos a su propietario tras la descarga de imágenes e información contenida.

 

10º DERECHOS DE AUTOR: Los fotógrafos mantendrán todos los derechos sobre las obras presentadas o premiadas, reservándose la AMIPA y el Conservatorio Elemental y Escuela Municipal de Música de Palma los derechos de reproducción y uso a efectos de exposición de las mismas o para usos vinculados a las actividades propias del centro y de la AMIPA.

 

11º ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases, estando sometida al criterio del jurado cualquier discrepancia o aclaración en la interpretación de las mismas.

 

 

 

 

 

12º PREMIOS: Se establecen los siguientes premios, reservándose el jurado el derecho a declarar desierto total o parcialmente los mismos;

 

a) CATEGORIA A INFANTIL:

-Premio “Vivimos la música dentro del Conservatorio” a la mejor fotografía realizada durante las actividades propias del centro y escuela, incluyendo conciertos, ensayos, batucadas, instrumentos, partituras, instalaciones,etc.

 

-Premio “Vivimos la música fuera del Conservatorio” a la mejor fotografía realizada fuera del ámbito del centro y sus actividades directas como música en la calle, tiendas de música, conciertos no docentes, ejercicios y práctica en casa, etc.

 

b) CATEGORIA B JUNIOR O FAMILIAR:

-Premio “Vivimos la música en color” a la mejor fotografía en COLOR de temática musical entendida en su más amplio sentido y según el criterio e imaginación del fotógrafo, dentro del marco de las anteriores bases.

 

-Premio “Vivimos la música en blanco y negro” a la mejor fotografía en BLANCO Y NEGRO con la música por motivo principal entendida en su más amplio sentido y a juicio, buen entender y ojo del fotógrafo, conforme a las bases anteriores.

 

13º EXPOSICION Y ENTREGA DE PREMIOS: Las cuatro obras ganadoras serán expuestas en formato impreso durante los conciertos colectivos del segundo trimestre programados para el próximo 21 de marzo de 2014 y posteriormente a los mismos en el panel de anuncios del Conservatorio por espacio de dos semanas completas. Los premios serán entregados el día del concierto citado en líneas anteriores, constando de un vale a canjear por la AMIPA y diploma a cada uno de los ganadores.

Las obras ganadoras junto con una selección de las mejores entre las recibidas, mínimo una fotografía por participante, se exhibirán como presentación o protector de pantalla en los equipos informáticos cedidos recientemente por la AMIPA para uso de alumnos y padres que están a vuestra disposición en el hall o recepción del centro y por espacio de un mes a contar a partir del lunes siguiente al concierto y entrega de premios.

L’associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMIPA) és l’associació, sense afany de lucre, que agrupa els pares, mares o tutors dels i les alumnes del CMEMP. Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions http://www.bcn.es/patronatdomenech/ampa/img/photos/reunio1_g.jpg

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament i el seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Participa en l’organització de diferents activitats i té un representant en el Consell Escolar del CMEMP al qual li podeu fer observacions que després hi seran comentades. Des del centre recomanam l’associacionisme ja que és una manera de complementar i fer que l’educació dels fills/es sigui encara més completa i manifestar les opinions referents a l’educació que es trobin pertinents sabent que l’AMIPA té comunicació constant amb la direcció del centre.