Departament d'Agrupacions instrumentals

El Departament d'Agrupacions instrumentals està format per:

Lluís Segura

Rosa Cardona

Llucia Gomila

Marcos Paz

Albert Sierra

Àngels Cabot