Equip directiu

L'equip directiu del Conservatori  Elemental i Escola Municipal de Música de Palma està format per:

Marcos Paz Pérez, Cap d'Estudis

Ruth Oliver Gomila, Secretària Acadèmica

Fèlix Aguiló Caldentey, Director